Training Zakelijke Voorspoed

Training Van Emotioneel en Spiritueel Welzijn naar Zakelijke Voorspoed

 10 daagse training


Doel:
Het vrijmaken en eigen maken van in oorsprong reeds aanwezige kwaliteiten, waardoor deze in eigen werkomgeving en/of leefomgeving vrij en actief kunnen worden ingezet.

Inhoud traject:
•    inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en uitdagingen
•    vrijmaken van blokkades en innerlijke sabotteurs •    opstellen doelenplan voor komende 5 jaar
•    bezien van mogelijkheden binnen de bestaande werk-  en leefomgeving
•    in staat zijn om verbinding te maken met de bewuste en onbewuste kwaliteiten
•    oefenen en eigen maken van nieuwe inzichten op persoonlijk niveau
•    oefenen en eigen maken van nieuwe inzichten op professioneel niveau

Deze training wordt gegeven in een traject van 10 trainingsdagen (1 x per 2 weken) en tussentijdse, persoonlijke evaluatie contacten (1 x per 2 weken).

Er wordt gebruik gemaakt van een scala aan methodieken, afgestemd op de wens en noodzaak van de deelnemer: Mindfulness, Journeywerk, Cognitieve gedrags therapie, Meditatie training, Bewustzijnstraining in de Law of Attraction etc.


Start eerstvolgende training:  november 2018
Trainer: Marion Gulpers


Investering:
particulier:                  €      750,=
zzp'er:                        €   1.000,=
organisatie/bedrijf      €   1.950,=

Mail voor meer informatie en aanmelding naar:    focus@mariongulpers.nl
 

door Marion Gulpers


webdesign lenaluna | CMS cmsimple