Spiritueel Coaching / Bewustzijnscoaching

 

Spiritueel Coaching oftewel Bewijstzijnscoaching

Spiritueel Coaching gaat over de verbinding tussen je lichaam, je verstand, je hart en je ziel. Ben je instaat je leven te leiden vanuit bezieling? Leef je het leven waarvoor je bestemd bent? Bewustzijns Coaching of Spiritueel Coaching is bij uitstek geschikt om met zingevingsvragen te werken.

Wij zijn allen onderweg naar onszelf, zo zou je het kunnen zien. Iedere dag, iedere gebeurtenis brengt iets van onszelf op de voorgrond. Ofwel een kwaliteit, ofwel een leerpunt.  Of beter gezegd: én een kwaliteit én een leerpunt. In deze eeuw gaat ontwikkeling niet meer alleen meer om intellectuele ontwikkeling maar ook en vooral om spirituele ontwikkeling: we zijn ons bewust dat we meer zijn dan ons lichaam en ons brein. Maar hoe geven we dat vorm in onze dagelijkse leven? Hoe leven we dat op ons werk en binnen onze relaties?

Met spiritueel Coaching ga je nog meer inzicht krijgen in je innerlijke processen en leer je de vertaalslag te maken van hetgeen je ‘overkomt’ in het leven naar wat het je kan vertellen en leren. Leer wat de constructieve betekenis is van je verleden en je heden. Het brengt je dichter bij de toekomst die voor je bestemd was en nog steeds is.

De manier van werken binnen Spiritueel Coaching is geheel afgestemd op de behoeften en de mogelijkheden van de cliënt. Naar wens kan er ook een reading plaatsvinden. Dit is een spiritueel en emotioneel assessment waarbij gekeken wordt naar de belangrijkste leerpunten van dit moment en op welke manier die ondersteuning behoeven.

Bel voor meer informatie naar Marion Gulpers: 0655 988 689

of mail naar focus@marion.gulpers.nl

 

 

 

 

door Marion Gulpers


webdesign lenaluna | CMS cmsimple