Training Zakelijke Voorspoed

Training Van Emotioneel en Spiritueel Welzijn naar Zakelijke Voorspoed

 10 daagse training


Doel:
Het vrijmaken en eigen maken van in oorsprong reeds aanwezige kwaliteiten, waardoor deze in eigen werkomgeving en/of leefomgeving vrij en actief kunnen worden ingezet.

Inhoud traject:
•    inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en uitdagingen
•    vrijmaken van blokkades en innerlijke saboteurs
•    opstellen doelenplan voor komende 5 jaar
•    bezien van mogelijkheden binnen de bestaande werk-  en leefomgeving
•    in staat zijn om verbinding te maken met de bewuste en onbewuste kwaliteiten
•    oefenen en eigen maken van nieuwe inzichten op persoonlijk niveau
•    oefenen en eigen maken van nieuwe inzichten op professioneel niveau

Deze training wordt gegeven in een traject van 10 trainingsdagen (1 x per 2 weken) en tussentijdse, persoonlijke evaluatie contacten (1 x per 2 weken).

Er wordt gebruik gemaakt van een scala aan methodieken, afgestemd op de wens en noodzaak van de deelnemer: Mindfulness, Journeywerk, Cognitieve Gedrags Therapie, Meditatie training, Bewustzijnstraining etc.

Trainer: Marion Gulpers

Investering:
particulier:                  €      1000,=
zzp’er:                        €   1.500,=
organisatie/bedrijf      €   2.250,=

Mail voor meer informatie en aanmelding naar:    focus.transformatie@mariongulpers.nl