Geweldloze Communicatie – Trainingen

~Waarachtig Communiceren~

‘De Taal van de Vrede’ Marshall B. Rosenberg

Geweldloze Communicatie is een gerichte manier van communiceren volgens de principes van Non-violent Communication van Marshall Rosenberg. Deze manier van communiceren is er op gericht om te communiceren vanuit jezelf terwijl je je richt op je eigen emoties en behoeften. Op deze manier kun je uitleg geven aan wat er in jou speelt, zonder de ander aan te vallen op welke wijze dan ook. Het is vrij van oordelen en verwijten. Dit maakt dat de onderliggende kwesties aangeboord kunnen worden en op die manier kan er duidelijkheid en rust ontstaan in de communicatie en in het hele functioneren.

Geweldloze Communicatie is in Trainingsbureau Focus Transformatie de basis van waaruit gecommuniceerd en gewerkt wordt.