Tarieven

Tarieven

 

Kennismakings consult / korte intake    €    45,=  per 1/2 uur   excl btw
nb: Bij een consult van 1/2 uur € 10,= korting op totaalbedrag van de
intake bij boeking volgend consult / traject

Consult particulier                                 €    90,=  per uur excl btw

Consult zzp’er                                         €  110,=  per uur excl btw / in overleg

Consult organisatie /bedrijf                €  125,=  per uur excl.btw

Weekendtarief: €  20,= per uur toeslag

 

Begeleiding in het kader van
AWBZ-zorg op trajectbasis       € 63,= per uur
exclusief telefoon- en reiskosten.

eenmalige begeleiding
in het kader van AWBZ-zorg      € 70,= per uur
exclusief telefoon- en reiskosten.

 

Bedrijfsleven

De werkgever is verplicht je ondersteuning te bieden als je last hebt van geestelijke en/of lichamelijke klachten. In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Ook is er, in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor reintegratie-begeleiding. Zo zijn er ook Arbo diensten, o.a het UWV, die diensten vergoeden die jij aandraagt.

 

Persoonsgebonden Budget (PGB)

In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget. Je kunt dit dan aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als je gebruikt maakt van deze regeling dan draag jijzelf verantwoordelijkheid hiervoor, in die zin dat je verplicht bent om verantwoording af te leggen over hoe jij het geld hebt uitgegeven. Je moet daarvoor een administratie bijhouden en contracten afsluiten met de hulpverleners. Voor de aanvraag van een PGB kun je ook terecht bij een zorgconsulente: www.pgb.nl

Zie ook PGB informatie

 

Aftrekpost voor de inkomsten belasting

De kosten voor loopbaancoaching kun je aftrekken als ‘Scholingskosten’ mits het doel ervan ‘het veranderen van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden’ is en dat ‘met het oog op het verwerven en behouden van inkomen uit arbeid (Bron: Elsevier Balasting Almanak 2008)

De weg van Transformatie is een continuerend pad, het is een verbeelding van de weg die je in het leven gaat. Het streven is, de klant uiteindelijk zodanig getraind te hebben in het gebruik van zijn innerlijke kwaliteiten en de Focus zodanig getransformeerd te hebben, dat de rest van dit pad alleen of met slechts incidentele bezinningsmomenten verder kan worden bewandeld.

 

Het pad van leerling tot meester: bereik meesterschap in het creëren van een succesvol en vervuld leven!