De 5 Natuurgerichte Principes

De 5 natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut en coach mijn cliënten op een holistische wijze benader. Bij de diagnose en behandelmethode dienen deze 5 principes als basis.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige 4 principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke rangschikking naar prioriteit: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1 – De basis – Energie 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.

Energie vormt de basis bij de behandelingen. De (energie)stromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het hele systeem kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Er is niet voldoende doorstroom, het zenuwstelsel ontvangt onvoldoende informatie en organen en weefsels kunnen ontregeld raken. Als een emotionele blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Het checken van de energie potentie is een aandachtspunt in de praktijk en indien relevant, speuren we naar mogelijke blokkades om daar vervolgens ruimte in te brengen.


2 – Prikkeloverdracht 

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

We checken in de praktijk de mate van prikkeloverdracht en speuren naar eventuele blokkades om daar vervolgens ruimte in te brengen.


3 – Drainage 

Onze moderne manier van leven en deze hectische maatschappij belasten ons lichaam regelmatig met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Als de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

Indien het relevant blijkt, checken we in de praktijk het vermogen tot draineren en speuren naar eventuele blokkades om die vervolgens te helpen deblokkeren.


4 – Voeding 

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam de verkeerde voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze verkeerde en belastende voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.

Indien het relevant blijkt, wordt er in de praktijk onderzocht of en in hoeverre tekorten een rol spelen in de ervaren problematiek.


5 – Psyche 

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar de fysieke gesteldheid maar ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Blokkades in Psyche opsporen en deblokkeren: Psyche activeren als ‘partner’ in het genezingsproces, eventueel ouders en/of partners informeren en betrekken bij processen,

 

De som van al deze Natuurgerichte Principes leidt tot een betere gezondheid en tot levenskunst!