De Helende Reis voor Kinderen

Marion Gulpers is speciaal opgeleid om met kinderen te werken met “De Helende Reis voor Kinderen”. Ze is hiervoor opgeleid en erkend door Brandon Bays persoonlijk.

“De Helende Reis voor Kinderen” is een techniek die uitstekend geschikt is om kinderen weer terug bij zich zelf te brengen. Gedrags- en opvoedingsproblemen, emotionele en lichamelijke problemen kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen als de kern-oorzaak verwerkt wordt.

Kinderen zijn van nature heel erg gevoelig voor alles wat er met hen, maar ook om hen heen gebeurd. Vooral in deze tijd worden ze geconfronteerd met een hele gecompliceerde wereld die een veelheid aan informatie op hen loslaat. Kinderen kunnen deze veelheid aan indrukken vaak niet goed verwerken en vooral de gevoeligere kinderen kunnen dan symptomen van stress gaan vertonen. Dit kan variëren van “niet lekker in zijn of haar vel zitten” tot ernstigere gedragsproblemen zoals ADHD, concentratieproblemen, allergieën, ziekte enz..
Het kind reageert hiermee op het rumoer van zijn of haar emoties. Het kan niet zijn wie het werkelijk is en schreeuwt innerlijk om hulp.

De “Helende Reis voor Kinderen” maakt het kinderen heel erg gemakkelijk om diep in zichzelf op zoek te gaan naar emotioneel onverwerkte stukken. Op speelse wijze wordt het kind hierin begeleid. Het is het kind dat bepaalt wat er verwerkt wordt en op welke wijze. Op geen enkele wijze wordt de integriteit van het kind geweld aangedaan. Integendeel: kinderen komen weer in contact met wie ze werkelijk zijn!

Lees verder over ervaringen van kinderen met De Helende Reis in de verschillende artikelen hierover.