4-Sporen beleid bij Burn-out / Depressie / Stress

Door het multi-disciplinaire opleidingsniveau van senior holistisch natuurgeneeskundig therapeut en coach Marion Gulpers, is het mogelijk om breed te onderzoeken wat alle mede-oorzaken zijn van een Burn-out, depressie of van stressreacties. Zelfs stress klachten kunnen bijvoorbeeld mede gerelateerd zijn aan tekorten of sub-optimaal waarden van voor het lichaam essentiële vitamines en mineralen. Door de Integrale / Holistische aanpak van Marion Gulpers kan het herstel traject aanzienlijk verkort worden.

Dit 4-sporenbeleid zorgt voor:

  1. Aandacht en interventie op het emotioneel-psychische vlak
  2. Het optimaal functioneren van het fysieke lichaam
  3. Het ondersteunen en stimuleren van het energie niveau / energetisch veld
  4. Gezonde Beweging / Leefstijl ondersteuning, indien relevant

Deze aanpak geeft de beste en snelste resultaten.

Bij Depressie, Burn-out en stress is er ook sprake van een tekort aan contact met de innerlijke leefwereld. Je wordt bepaald door onbewuste patronen die er voor zorgen dat je bepaalde gevoelens in je zelf vermijdt. Je kunt dit doen dmv wegvluchten (depressie) of extra hard werken, wat uiteindelijk resulteert in stress en in het ergste geval in een Burn-out.

In alle gevallen gaat het om een patroon van vermijding en ben je niet instaat om te gaan met je emoties en je negatieve gedachtepatronen. Soms is het duidelijk wat de oorzaak van de depressie, de stress of de burn-out is, soms ook niet. In dat geval is het belangrijk het antwoord te zoeken in je onbewuste.

Door een traject van bewustwording en heling in te gaan kun je jezelf onder begeleiding van de therapeut bevrijden van het patroon van vermijding en daarmee de diepere oorzaak van de depressie, de stress of de burn-out aanpakken en oplossen.

 

Mail naar focus.transformatie@mariongulpers.nl om een afspraak te maken voor een intakeconsult of boek eerst een Integrale Health-Check om inzicht te krijgen in alle onderliggende oorzaken. (klik hier voor meer informatie).